Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών
για το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας στο Δήμο Παλλήνης


Αναγνωρίζεις προβλήματα στις μετακινήσεις,
στο κυκλοφοριακό και στο δημόσιο χώρο;

Συμμετοχή των πολιτών
Σε αυτή την εφαρμογή μπορούν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες να καταθέσουν αναλυτικά την πρόταση τους
για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Παλλήνης.
Για όσους ΔΕΝ επιθυμούν να καταθέσουν ιδέες στην πλατφόρμα, μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εδώ.

Τι είναι ένα ΣΒΑΚ;
Ενεργές ιδέες

Δεν βρέθηκαν εγγεγραμμένες ιδέες.
Περισσότερα